אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

- 1977 

- AH 1397
- 1977
- 1977
- 1977
- SH 1356