אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

- 1984 

- AH 1404
- 1984
- 1984
- 1984
- SH 1363