אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

- 1972 

- AH 1392
- 1972
- 1972
- 1972
- SH 1351