تقویم ها

  تبدیل
  ၁၂၃၄၅
  ၆၇၈၉၀
  12345
  67890

  اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
  1965, ၁၉၅၄, 2010, ၁၉၄၉