تقویم بنگالی

تبدیل
১২৩৪৫
৬৭৮৯০
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1986, ২০০৭, ১৯৭৪, 2015