Իսլամական օրացույց

Գրիգորյան օրացույց
Օրինակ: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Փոխարկել
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Արդյոնք

Իսլամական օրացույց - AH 1431
Իսլամական օրացույց - 2010

Այլ օրացույցներ - 2010 

Բենգալյան օրացույց - 2010
Բիրմանական օրացույց - 2010
Հրեական օրացույց - JE 5770
Հրեական օրացույց - JE 5770