Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1431
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 2010

Άλλα Ημερολόγια - 2010 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2010
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2010
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5770
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5770