Tarikh Islam

Kalendar Gregory
Tukar
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Hasil

Tarikh Islam - AH 1415
Tarikh Islam - 1995

Kalendar lain - 1995 

Tarikh Bengali - 1995
Tarikh Burma - 1995
Tarikh Ibrani - JE 5755
Tarikh Ibrani - JE 5755