Իսլամական օրացույց

Գրիգորյան օրացույց
Օրինակ: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Փոխարկել
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Արդյոնք

Իսլամական օրացույց - AH 1415
Իսլամական օրացույց - AH 1416
Իսլամական օրացույց - 1995

Այլ օրացույցներ - 1995 

Բենգալյան օրացույց - 1995
Բիրմանական օրացույց - 1995
Հրեական օրացույց - JE 5755