Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1415
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1416
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1995

Άλλα Ημερολόγια - 1995 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1995
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1995
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5755