Tarikh Islam

Kalendar Gregory
Tukar
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Hasil

Tarikh Islam - AH 1333
Tarikh Islam - AH 1334
Tarikh Islam - 1915

Kalendar lain - 1915 

Tarikh Iran - SH 1294
Tarikh Jepun - Yr. 4
Tarikh Taiwan - 4