Իսլամական օրացույց

Գրիգորյան օրացույց
Օրինակ: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Փոխարկել
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Արդյոնք

Իսլամական օրացույց - AH 1333
Իսլամական օրացույց - AH 1334
Իսլամական օրացույց - 1915
Իսլամական օրացույց - 1915

Այլ օրացույցներ - 1915 

Իրանական օրացույց - SH 1294
Ճապոնական օրացույց - Yr. 4