Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1333
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1334
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1915
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1915

Άλλα Ημερολόγια - 1915 

Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1294
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 4