Islamský kalendár

Zmena
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

CHYBA: Rok neexistuje

Pozri príklady:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣