ისლამური კალენდარი

მაგალითი: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
ძებნა
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

შეცდომა: არარსებული წელი

იხ. მაგალითები:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣