Musulmonų data

Keisti
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

KLAIDA: Tokie metai neegzistuoja

Žiūrėti pavyzdžius:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣