Исламски Датум

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Пример: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Претвори
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

ГРЕШКА: Година не постоји

Види пример:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣