Мюсюлмански дати

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Пример: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Превърни
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Грешка: Годината не съществува.

Виж примери:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣