Իսլամական օրացույց

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Օրինակ: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Փոխարկել
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Սխալմունք. մուտքագրվել է սխալ տարեթիվ

Տես օրինակները.

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣