Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 2006 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2006
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2006
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5766
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5766
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1385