Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1980 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1980
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1980
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5740
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5740
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1359