Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1917 

Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1296
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 6
Ημερολόγιο Ταιβάν - 6
Ημερολόγιο Ταιβάν - 6
Ημερολόγιο Νεπάλ - BS 1974