Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1995 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1995
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1995
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5755
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5755
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1374