ისლამური კალენდარი

ისლამური კალენდარი
მაგალითი: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
ძებნა
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

შედეგი

გრიგორიანული კალენდარი
გრიგორიანული კალენდარი

სხვა კალენდრები - 1979 

ბენგალური კალენდარი - 1979
ბირმული კალენდარი - 1979
ებრაული კალენდარი - JE 5739
ებრაული კალენდარი - JE 5739