Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1979 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1979
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1979
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5739
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5739