Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1949 

Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1949
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5709
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5709
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1328
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 24