Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1936 

Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1315
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 11
Ημερολόγιο Ταιβάν - 25
Ημερολόγιο Ταιβάν - 25
Ημερολόγιο Νεπάλ - BS 1993