Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1918 

Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1297
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 7
Ημερολόγιο Ταιβάν - 7
Ημερολόγιο Ταιβάν - 7