Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1916 

Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1295
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 5
Ημερολόγιο Ταιβάν - 5
Ημερολόγιο Ταιβάν - 5